บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด : บ่อชุบสังกะสีกัลวาไนซ์ยาวที่สุดในประเทศไทย

WOWSlider generated by WOWSlider.com

>> แสงเจริญกัลวาไนซ์กรุ๊ป ได้เพิ่มกำลังการผลิตอีก 1500 ตันต่อเดือน

 แสงเจริญฮอทดิพกัลวาไนซ์ ได้เพิ่มกำลังการผลิตอีก 1500 ตันต่อเดือน

นื่องจากการขยายตัวของ ตลาดงานโครงสร้าง ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับตลาด แสงเจริญฮอทดิพกัลวาไนซ์   โดยเพิ่มบ่อชุบที่มีเทคโนโลยี่ที่สู่งยิ่งขึ้น และทันสมัยมากขึ้น สามารถรองรับได้เพิ่มกำลังการผลิตอีก 1,500 ตันต่อเดือน 

 

www.sangchareongroup.com, www.กัลวาไนซ์.com

www.sangchareongalvanize.com, www.ฮอทดิพ.com

Email :nititorn@sangchareongroup.com, nititorn74@hotmail.com


Website builder by Ninewebsite.com