บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด : บ่อชุบสังกะสีกัลวาไนซ์ยาวที่สุดในประเทศไทย

WOWSlider generated by WOWSlider.com

>> แสงเจริญกัลวาไนซ์กรุ๊ป ได้เพิ่มกำลังการผลิตอีก 1500 ตันต่อเดือน

 แสงเจริญฮอทดิพกัลวาไนซ์ ได้เพิ่มกำลังการผลิตอีก 1500 ตันต่อเดือน

นื่องจากการขยายตัวของ ตลาดงานโครงสร้าง ได้ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับตลาด แสงเจริญฮอทดิพกัลวาไนซ์   โดยเพิ่มบ่อชุบที่มีเทคโนโลยี่ที่สู่งยิ่งขึ้น และทันสมัยมากขึ้น สามารถรองรับได้เพิ่มกำลังการผลิตอีก 1,500 ตันต่อเดือน