บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด : บ่อชุบสังกะสีกัลวาไนซ์ยาวที่สุดในประเทศไทย

WOWSlider generated by WOWSlider.com

>> เสาไฟฟ้ารูปแบบประหลาด

 เสาไฟฟ้ารูปแบบประหลาด

โดย : Admin

        Land of Giants เสาร์ไฟฟ้ารูปแบบประหลาดนี้ตั้งอยู่ในประเทศไอซ์แลนด์ ออกแบบโดย Choi + Shine โดยเสาไฟฟ้าแรงสูงแต่ละต้นนี้จะมีลักษณะเหมือนคนกำลังเดินอยู่ มีท่าทางที่หลากหลาย เสาแต่ละค้นมีความสูง 30 เมตร ถือเป็นหนึ่งในการปรับภูมิทัศน์ของประเทศไอซ์แลนด์ให้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

 

 

 

 
  Cr...   www.facebook.com/sangchareongroup

 

ขนาดเสาไฟฟ้ายังมีคู่...น่าอิจฉา