บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด : บ่อชุบสังกะสีกัลวาไนซ์ยาวที่สุดในประเทศไทย

WOWSlider generated by WOWSlider.com

>> สมาคมชุบสังกะสีประเทศไทย ได้จัดงาน Architectural Design Contest

สมาคมชุบสังกะสีประเทศไทย  ได้จัดประกวดการออกแบบ "ศาลาพักสาธารณะ" ด้วยเหล็กชุบกัลวาไนซ์

ขอเชิญร่วมส่งผลงานได้ โดยดูรายละเอียดดังนี้

 Architectural Design Contest การประกวดออกแบบ “ศาลาพักสาธารณะ” ด้วยเหล็กชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน

http://www.hdgthai.org/thai_galvanizing_design_award_2015.html