บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด : บ่อชุบสังกะสีกัลวาไนซ์ยาวที่สุดในประเทศไทย

WOWSlider generated by WOWSlider.com

>> ✤ ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ ✤

 

✤ แถลงการณ์สำนักพระราชวัง ✤
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จสวรรคต 


★     ☆     ★     ☆     ★ ☆


เมื่อเวลา ๑๘.๔๕ น. วันที่ ๑๓ ตุลาคม
สำนักพระราชวังออกประกาศว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สวรรคต ความว่า พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จพระราช
ดำเนินไปประทับรักษาพระอาการประชวร ณ โรงพยาบาลศิริราช
ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ 

ตามที่สำนักพระราชวังได้แถลงให้ทราบเป็นระยะแล้วนั้น แม้คณะ
แพทย์ได้ถวายการรักษาอย่างใกล้ชิดจนสุดความสามารถ แต่พระ
อาการประชวรหาคลายไม่ ได้ทรุดหนักลงตามลำดับ ถึงวันพฤหัส
-บดีที่ ๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ เวลา ๑๕ นาฬิกา ๕๒
นาที เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช ด้วยพระอาการสงบ
สิริพระชนมพรรษาปีที่ ๘๙ ทรงครองราชสมบัติได้ ๗๐ ปี


สำนักพระราชวัง
๑๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙