บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด : บ่อชุบสังกะสีกัลวาไนซ์ยาวที่สุดในประเทศไทย

WOWSlider generated by WOWSlider.com

>> Asia Pacific General Galvanizing Conference Thailand 2019

                                           ข่าวประชาสัมพันธ์ 

SCG Galvanize Group  ได้ร่วมจัดงานประชุมระดับประเทศ

ของกลุ่มผู้ชุบสังกะสี (Asia-Pacific General Galvanizing) โดยมีสมาคมชุบสังกะสี (TGA)

เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน วันที่ 23 – 26  July 2019 Bangkok Thailand

-----------------------------------------------------------

Asia Pacific GENERAL GALVANIZING Conference Thailand 2019
Znchronize Asia for future
23-26
july 2019 Bangkok, Thailand