บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด : บ่อชุบสังกะสีกัลวาไนซ์ยาวที่สุดในประเทศไทย

WOWSlider generated by WOWSlider.com

ด้วยการขยายตัวของวงการก่อสร้างในประเทศไทยช่วงระหว่างปี 2532—2537 ซึ่งธุรกิจการชุบสังกะสีกัลวาไนซ์ ที่มีคุณสมบัติการป้องกันสนิมของเหล็กโครงสร้าง ไห้มีอายุการใช้งาน ยาวนานที่สุดในระบบการชุบทั้งหมด ทำให้บริษัทแสงเจริญได้ขยายกิจการมาตั้งยังพื้นที่ 4 ไร่ ณ. เขต ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปี 2537 (1994) ในชื่อ แสงเจริญกัลวาไนซ์ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบปัญหานานาประการแต่ด้วยความมุ่งมั่นและพยายามตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทำให้เนื้อที่ไม่เพียงพอ ทางบริษัท ตัดสินใจขยายมาตั้งยังพื้นที่ใกล้เคียงด้วยพื้นที่ กว่า 35 ไร่ ในชื่อ แสงเจริญฮอทดิพ กัลวาไนซ์ และจ้างวิศวกรอังกฤษช่วยในเรื่องการออกแบบระบบชุบเพื่อให้ได้การผลิต ที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตราฐานยุโรป

ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง แสงเจริญได้ขยายกำลังการผลิตไปยังภาคตะวันออก เพื่อรองรับลูกค้าและชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จึงเกิด บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีขนาดบ่อชุบที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (14 m x 1.8 m x 2.5 m) บรรจุสังกะสีได้ 450 ตัน เป็นเตาระบบปิด ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจากอังกฤษ มาตรฐานเดียวกับยุโรป มีจุดเด่นด้วยความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม


371 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
โทร/แฟ็กซ์. 038-345-258-9, 038-346-151-2, 038-346-519
พิกัด N"130 ํ 04' 337", E" 101 ํ 05' 316"

บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด อ.ศรีราชา จังหวัดชลบุรี ขนาดบ่อชุบที่ยาวที่สุดในประเทศไทย (14 m x 1.8 m x 2.5 m) บรรจุสังกะสีได้ 450 ตัน เป็นเตาระบบปิด ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยจากอังกฤษ มาตรฐานเดียวกับยุโรป มีจุดเด่นด้วยความปลอดภัย และรักษาสิ่งแวดล้อม

Establish:  ก่อตั้ง 2011
Space : เนื้อที่ของโรงงาน Indoor  2,600 square meters
Outdoor 24,000 square meters
Business:       Zinc hot dip galvanizing.
Tank Dimension:
(L x W x D)
14M x 1.8M x 2.5 M (longest in thailand)
Capacity: 6,000 tonnes/month
Coating System:   Zinc Kettle with enclosure
Burning System:   Gas LPG
Material Handling:   Over head cranes 10 sets
SANG CHAREON EASTERN GALVANIZE CO,LTD.
371 Moo 6 Bouvin Sriracha chonburi 20230
Tel/Fax 038-345-258-9 038-346-151-2 038-346-519
Latitude 130 ํ 04' 337"N, Longitude 101 ํ 05' 316" E


1/1 หมู่ 4 ต.คูขวาง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี 12140
โทร/แฟ็กซ์. 0-2599-4115-8, 0-2599-4197 มือถือ. 086-970-8424
พิกัด N"14 ํ 04' 782", E" 100 ํ 25' 969"

ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะประสบปัญหานานาประการแต่ด้วยความมุ่งมั่นและพยายามตอบสนอง ความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่องทำให้เนื้อที่ไม่เพียงพอ ทางบริษัท ตัดสินใจขยายมาตั้งยังพื้นที่ใกล้เคียงด้วยพื้นที่ กว่า 35 ไร่ ในชื่อ แสงเจริญฮอทดิพ กัลวาไนซ์ และจ้างวิศวกรอังกฤษช่วยในเรื่องการออกแบบระบบชุบเพื่อให้ได้การผลิต ที่ได้คุณภาพเทียบเท่ามาตราฐานยุโรป

Establish:  ก่อตั้ง 2005
Space : เนื้อที่ของโรงงาน Indoor  2,200 square meters
Outdoor 20,000 square meters
Business:     Zinc hot dip galvanizing.
Tank Dimension:
(L x W x D)
9M x 1.7M x 2.2 M
Capacity: 4,500  tonnes/month
Coating System:  Zinc Kettle with enclosure
Burning System:  Gas LPG
Material Handling:   Over head cranes 10 sets
SANG CHAREON HOT DIP GALVANIZE CO. ,LTD
1/1 Moo 4 Kukuang Ladlumkaew Pathumthani 12140
Tel/Fax. 0-2599-4115-8, 0-2599-4197 Mobile 086-970-8424
Latitude 14 ํ 04' 782"N, Longitude 100 ํ 25' 969" E


5/2 หมู่ 1 ต.คูขวาง ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี 12140
โทร. 0-2976-2118-20, 0-2976-3021-2 แฟ็กซ์. 0-2976-2118-20

ด้วยการขยายตัวของวงการก่อสร้างในประเทศไทยช่วงระหว่างปี 2532—2537 ซึ่งธุรกิจการชุบสังกะสีกัลวาไนซ์ ที่มีคุณสมบัติการป้องกันสนิมของเหล็กโครงสร้าง ไห้มีอายุการใช้งาน ยาวนานที่สุดในระบบการชุบทั้งหมด ทำให้บริษัทแสงเจริญได้ขยายกิจการมาตั้งยังพื้นที่ 4 ไร่ ณ. เขต ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี ปี 2537 (1994) ในชื่อ แสงเจริญกัลวาไนซ์

Establish:  ก่อตั้ง 1994
Space : เนื้อที่ของโรงงาน Indoor 3,000  square meters
Outdoor 20,000 square meters
Business:       Zinc hot dip galvanizing.
Tank Dimension:
(L x W x D)
7M x 1.5M x 2 M
1.5M x 0.8 M x 1 M (3)
Capacity: 3,500 tonnes/month
Coating System:   Zinc Kettle with enclosure
Burning System:   Heavy Oil/ Gas LPG
Material Handling:   Over head cranes 22 sets
SANG CHAREON GALVANIZE CO. ,LTD
5/2 Moo 1 Kukuang Ladlumkaew Pathumthani 12140
Tel. 0-2976-2118-20, 0-2976-3021-2   Fax. 0-2976-2118-20


672 ซอย พหลโยธิน 32 ถนน พหลโยธิน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทร.0-2941-9346-7, 0-2561-2792, 0-2561-3106, 0-2579-0397
แฟ็กซ์. 02-561-2720

Establish:  ก่อตั้ง 17 April 1992 (as recorded in certification)
Registered Capital : l5 Million Bahts
Managing Director : Wattana Sujitanuruk
Factory Area : 1,600 Square Meters
Product:       Electroplatin g (Nickel-C h rom i um o Zinc, Brass, and Copper)
Employee : 30 persons
SANG CHAREON PLATING SERVICE CO. ,LTD
672 Soi Phaholyothin 32 Phaholyothin Rd. Ladyao Chatuchak Bangkok 10900
Tel. 0-2941-9346-7,0-2561-2792,0-2561-3106,0-2579-0397 Fax. 0-2561-2720