บริษัท แสงเจริญอีสเทิร์น กัลวาไนซ์ จำกัด : บ่อชุบสังกะสีกัลวาไนซ์ยาวที่สุดในประเทศไทย

WOWSlider generated by WOWSlider.com

>> Asia Pacific General Galvanizing Conference Thailand 2019

                                           ข่าวประชาสัมพันธ์ 

บริษัทแสงเจริญกัลวาไนซ์กรุ๊ป SCG Galvanize Group  ได้ร่วมจัดงานประชุมระดับประเทศ

ของกลุ่มผู้ชุบสังกะสี (Asia-Pacific General Galvanizing) โดยมีสมาคมชุบสังกะสี (TGA)

เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน วันที่ 23 – 26  July 2019 Bangkok Thailand

-----------------------------------------------------------

Asia Pacific GENERAL GALVANIZING Conference Thailand 2019
Znchronize Asia for future
23-26
july 2019 Bangkok, Thailand

 

www.sangchareongroup.com
 

 


www.sangchareongroup.com, www.กัลวาไนซ์.com

www.sangchareongalvanize.com, www.ฮอทดิพ.com

Email :nititorn@sangchareongroup.com, nititorn74@hotmail.com


Website builder by Ninewebsite.com